POPAsharing
48 views

你會同小朋友玩啲咩?

Mar 21, 2018

悶真係會帶來創意?今日俾機會爸爸媽媽實戰一下!

 

如果有一日,你同你嘅小朋友一齊被困在房間,沒有手機,沒有玩具,亦唔駛同佢溫書做功課,你會同佢玩啲咩?

 

其實呢間房收埋左唔少看似平凡但好玩嘅野,枱燈、鉸剪、紙、繩、水樽……你全部都可以用,仲有你嘅手腳同頭腦,你諗到幾多玩意?係時候同孩子一齊發揮創意~!

yes