Apr 25, 2015    Views 912

BB幾大適合訓練佢自己瞓?

特別鳴謝精神科專科陳愷怡醫生Dr. Karina Chan 接受POPA Channel訪問,今次她解答了很多有關小朋友的「獨立」訓練、「焦慮依附」等問題,大家一齊睇睇。...more

Apr 25, 2015    Views 569

攬攬抱抱對小朋友心理發展仲有咩作用呢?

特別鳴謝精神科專科陳愷怡醫生Dr. Karina Chan 接受POPA Channel訪問,今次她解答了很多有關小朋友的「獨立」訓練、「焦慮依附」等問題,大家一齊睇睇。...more

Apr 25, 2015    Views 643

BB細個時扭抱我好少理佢,而家有「焦慮依附型」嘅特徵,咁點算?

特別鳴謝精神科專科陳愷怡醫生Dr. Karina Chan 接受POPA Channel訪問,今次她解答了很多有關小朋友的「獨立」訓練、「焦慮依附」等問題,大家一齊睇睇。...more

Apr 25, 2015    Views 471

小朋友獨唔獨立,係先天決定?定係可以後天訓練?

特別鳴謝精神科專科陳愷怡醫生Dr. Karina Chan 接受POPA Channel訪問,今次她解答了很多有關小朋友的「獨立」訓練、「焦慮依附」等問題,大家一齊睇睇。...more

Apr 15, 2015    Views 9,014

齋講英文,高人一等?

在香港,很多家長經常跟子女講英文,甚至由孩子一出世開始,便已急不及待的只講英文,一句廣東話也不講。務求令英語成為小朋友的母語,增強他們入學面試的勝算,令他們在競爭激烈的求學生涯裡,可以贏在起跑線...more

Apr 08, 2015    Views 7,863

BB扭抱,抱唔抱好?

BB喊住扭抱時,到底抱還是不抱­?他不是肚餓,不是尿片濕了,也不是不舒服。 有人認為抱得太多會寵壞他,讓他喊一段時間,他便會停。 到底父母應該如何決定抱還是不抱?而抱或不抱,...more

yes