POPA i'm
51 views

【POPAi'm – 我老去的那天】 #105 Coco

Jan 26, 2018

Coco (女,3歲)

 

「每晚臨瞓前都會同3歲的囡囡講故事,好幾次講講下,突然就展開了以下的對話。

囡:『我有食好多飯飯,會變好大個。』

我:『係啊。』

囡:『跟住我變好大個,你就會變好細個囉。』

我:『係啊~你變大個我就會變細個。』

(同時個腦插播緊Brad Pitt果套奇幻逆緣,幻想緊自己係Benjamin……)

囡:『跟住我變大個之後我就著你啲衫,你變細個就著我啲衫,好無?』

我:『好。』

囡:『跟住如果你變細個我就拖住你出街,你攰我就抱你,好無?』

我:『好,我變咗細個,你要拖住我。』

囡:『好啊。』

 

我估我永遠也不會忘記你說這番話時,閃爍著的一對大眼睛,似乎十分期待自己長大成人的那日到來。我說啊,有天你長成大人了,媽媽我可能比你更興奮呢。

 

我當下鼻子一酸。

 

可是對啊,到你長大我就會老去,你變大了我卻會變得小小的。或者會老得走不動,老得要你為我操心。但即使老得變回嬰兒般無助,我想我還是會渴望跟你牽手、跟你擁抱。

 

時間太殘酷,有小孩陪伴的每一分每一秒瞬間即逝。我不怕老,只怕他們大得太快,快得忘記了今日曾許下的天真承諾。而我只能站在原地看著你走遠。」

 

圖片由受訪者提供

yes