Dec 13, 2015    Views 5,343

如何培養小朋友對閱讀的興趣?

第 1/6 節
訪問共分為以下6節,可按此收睇: 1. 如何培養小朋友對閱讀的興趣? 2. 家長應以什麼態度去實行親子共讀呢? 3. 小朋友成日聽故事聽到一半就走咗去,如何訓練小朋友耐性及專注力? 4....more

Dec 13, 2015    Views 3,118

家長應以什麼態度去實行親子共讀呢?

第 2/6 節
訪問共分為以下6節,可按此收睇: 1. 如何培養小朋友對閱讀的興趣? 2. 家長應以什麼態度去實行親子共讀呢? 3. 小朋友成日聽故事聽到一半就走咗去,如何訓練小朋友耐性及專注力? 4....more

Dec 13, 2015    Views 7,308

小朋友成日聽故事聽到一半就走咗去,如何訓練小朋友耐性及專注力?

第 3/6 節
訪問共分為以下6節,可按此收睇: 1. 如何培養小朋友對閱讀的興趣? 2. 家長應以什麼態度去實行親子共讀呢? 3. 小朋友成日聽故事聽到一半就走咗去,如何訓練小朋友耐性及專注力? 4....more

Dec 13, 2015    Views 3,070

當小朋友已經對書本有興趣,如何引導佢哋由伴讀到可以獨自閱讀?

第 4/6 節
訪問共分為以下6節,可按此收睇: 1. 如何培養小朋友對閱讀的興趣? 2. 家長應以什麼態度去實行親子共讀呢? 3. 小朋友成日聽故事聽到一半就走咗去,如何訓練小朋友耐性及專注力? 4....more

Dec 13, 2015    Views 1,241

如何為小朋友選擇適合嘅讀物呢?

第 5/6 節
訪問共分為以下6節,可按此收睇: 1. 如何培養小朋友對閱讀的興趣? 2. 家長應以什麼態度去實行親子共讀呢? 3. 小朋友成日聽故事聽到一半就走咗去,如何訓練小朋友耐性及專注力? 4....more

Dec 13, 2015    Views 1,690

部分童書情節中有好多不當行為,例如「講大話」、欺凌行為等等,家長應該點樣處 理?

第 6/6 節
訪問共分為以下6節,可按此收睇: 1. 如何培養小朋友對閱讀的興趣? 2. 家長應以什麼態度去實行親子共讀呢? 3. 小朋友成日聽故事聽到一半就走咗去,如何訓練小朋友耐性及專注力? 4....more

yes