Nov 05, 2015    Views 377

手作媽媽之即影即有成長牆

作為父母最滿足莫過於看著小朋友成長,產前看到很多父母都用照片記載子女每個月的模樣。自己本身喜歡影相,都希望用照片記錄她的點滴。可惜香港地方淺窄,又想張D相Show 出來。...more

May 11, 2015    Views 159

廢物利用 - 玩具篇

利用食完嘅乳酪杯,可以用嚟玩Speed Stacking,雖然阿仔得3歲,未能夠好快咁疊杯仔,但佢都玩得好開心! 同時可以訓練到手眼協調、集中、數數,仲可以學習面對失敗!推介!...more

yes